Anketno istraživanje nezaposlenih Splitsko-dalmatinske županije

Sadržaj ovog upitnika isključiva je odgovornost Clustera za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split.

Poštovani/-a,

Molimo Vas za suradnju u istraživanju s ciljem utvrđivanja mogućnosti integracije na tržište rada. Istraživanje provodi Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj CEDRA Split u sklopu projekta “Lokalnim partnerstvom do svijeta rada”, sufinanciranog sredstvima Europskog socijalnog fonda. Istraživanje obuhvaća nezaposlene osobe u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a sudjelovanje je dobrovoljno i anonimno. Dobiveni podatci će se koristiti kao stručna podloga za izradu dokumenta “Kretanja i trendovi na tržištu rada Splitsko-dalmatinske županije” te reviziju postojeće “Strategije razvoja ljudskih potencijala Splitsko-dalmatinske županije”, stoga Vas molimo da iskreno odgovorite na svako pitanje. Vaša puna suradnja osigurava da ovo istraživanje bude uspješno provedeno i posluži svrsi zbog koje se provodi.

– ZAHVALJUJEMO NA SURADNJI –

Pristup Anketi!

Scroll to Top