EU PROJEKT- LOKALNIM PARTNERSTVOM DO SVIJETA RADA

Partneri smo na projektu “Lokalnim partnerstvom do svijeta rada” zajedno sa Regionalnom razvojnom agencijom Splitsko- dalmatinske županije RERA, Centar za održivi razvoj, HUP, Grad Split, TOMS, Zdravi grad, SDŽ, Domine, Učilište Virtus, Zadruga za etično financiranje ZEF. Projekt se bavi upravo problemom nezaposlenosti, socijalne isključenosti i negativnih demografskih kretanja u Splitsko- dalmatinskoj županiji. Financiran je iz Europskog socijalnog fonda te je ugovoren 14. svibnja 2018. godine s predviđenim trajanjem od 24 mjeseca. Cilj projekta je unaprijediti održivost, utjecaj i učinkovitost lokalnog partnerstva za zapošljavanje Splitsko- dalmatinske županije i unaprijeđenje zapošljavanja i samozapošljavanja svih građana, a posebice ranjivih skupina. Za više infomacija i detalja o tijeku provedbe projekta pogledajte klikom na gumb.

U listopadu je održano studijsko putovanje članova tima projekta u Innsbruck gdje je cilj bio upoznati se s primjerima dobre prakse u području zapošljavanja i rada na austrijskom tlu te promoviranje našeg rada u svrhu sklapanja partnerstva i proširenja mogućnosti. Posjećene su 3 organizacije: Innovia- Service und Beratung zur Chancengleichheit; AMS Inssbruck; Multicultural Association.

Scroll to Top